ZARZĄD ZTF

KADENCJA 2023-2026

Prezes Zarządu – Ireneusz Nowak

Wiceprezes Zarządu – Marzena Dempska

Sekretarz Zarządu – Katarzyna Żółkiewska

Członek Zarządu – Krzysztof Modrzejewski

Skarbnik Zarządu – Osana Krasowska-Cieślak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Grzegorz Baworowski

Wiceprzewodnicząca – Roman Rekut

Sekretarz – Weronika Michalkiewicz

KADENCJA 2020-2023


Prezes Zarządu – Monika Chocaj

e-mail: e-mail: chocajm@gmail.com

tel. 791 734 057

Wiceprezes Zarządu – Ireneusz Nowak

Sekretarz Zarządu – Anna Balińska

Członek Zarządu – Grzegorz Kincel

Skarbnik Zarządu – Osana Krasowska-Cieślak

e-mail: osana@o2.pl

KADENCJA 2017 -2020

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Paweł Sulatycki

Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Chomont

Sekretarz Zarządu – Grzegorz Kincel

Członek Zarządu – Marta Ponikowska

Skarbnik Zarządu – Paweł Pryczek

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Grzegorz Baworowski

Wiceprzewodnicząca – Marzena Dempska

Sekretarz – Osana Krasowska-Cieślak


KADENCJA 2014-2017

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Paweł Sulatycki

Wiceprezes – Justyna Grzybowska-Trzeszcz

Sekretarz Zarządu – Małgorzata Chomont

Skarbnik Zarządu – Sylwia Bocer -Cholewińska

Członek Zarządu – Aneta Nowakowska

Członek Zarządu – Jarosław Sałaciński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Grzegorz Baworowski

Członek – Paulina Preuss

Członek – Alicja Kołodziej