PORTRET

LIDER ZESPOŁU TWÓRCZEGO – LIDIA WIERZBICKA

Najliczniejszy Zespół w ZTF.

w ramach działalności organizowane są warsztaty, plenery i spotkania, w których uczestnicy szlifują swoje umiejętności w pracy z modelkami czy modelami w studio bądź w plenerze.

Trudna sztuka portretu zawiera wiele tajników, a zgłębienie i odkrywanie ich angażuje, mobilizuje i inspiruje członków ZTF.

Zdjęcia powstałe podczas plenerów czy warsztatów prezentowane są na wystawach fotograficznych organizowanych przez Zespół.