EDYCJA 2020

KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   F A S C Y N U J E – 2022”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 01.08.2020 R. DO 30.09.2020 R.


Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne ma zaszczyt ogłosić wyniki konkursu

STREET PHOTO „ULICA FASCYNUJE” 2020


I Miejsce – Tomasz Heis – „Spór”


II Miejsce – Grzegorz Baworowski – „Oczy dziecka”


III Miejsce – Lidia Wierzbicka – „Przerwa”