EDYCJA 2023

ROZSTRZYGNIĘCIE

IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII ULICZNEJ

“ULICA FASCYNUJE”


I MIEJSCE – PAULINA BAGIŃSKA za pracę pt. “Ulice Valetty”


II MIEJSCE – WALDEMAR SOWIŃSKI za pracę pt. “Jak ptak”


III MIEJSCE – GRZEGORZ MIŁUCH za pracę pt. “Wejście obok”


WYRÓŻNIENIE – MIROSŁAW CESKI za pracę pt. “Pod aniołami”


WYRÓŻNIENIE – KAROLINA HANUSZEWICZ za pracę pt. “Alfabet”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane zdjęcia, a Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.


KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   F A S C Y N U J E – 2023”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 1.08.2023 R. DO 30.09.2023 R.

Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Ulica fascynuje”. Tematem przewodnim jest szeroko pojęta fotografia uliczna. Udział w konkursie jest bezpłatny. Fotografie należy dostarczyć na papierze osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Termin dostarczenia prac od 1 sierpnia do 30 września. Każdy uczestnik może
zgłosić maksymalnie 3 prace. Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone dyplomami. Za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa.


”Znajdziesz