Fotografia jako potężne medium wyrazu i komunikacji

oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania.

Ansel Adams