EDYCJA 2019

KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   F A S C Y N U J E – 2019”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 01.08.2019 R. DO 30.09.2019 R.


Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne ma zaszczyt ogłosić wyniki konkursu

STREET PHOTO „ULICA FASCYNUJE” 2019


I Miejsce – Wiktor Pelc – zdjęcie bez tytułu


II Miejsce – Magdalena Afeltowicz – „Filharmonia”


III Miejsce – Magdalena Sara-Krawczyk – zdjęcie bez tytułu


Wyróżnienie – Joanna Szandruk – „Korpoludzie”


Wyróżnienie – Magdalena Afeltowicz – „Ona”