EDYCJA 2022

KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   F A S C Y N U J E – 2022”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 1.08.2022 R. DO 30.09.2022 R.

Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Ulica fascynuje”. Tematem przewodnim jest szeroko pojęta fotografia uliczna. Udział w konkursie jest bezpłatny. Fotografie należy dostarczyć na papierze osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Termin dostarczenia prac od 1 sierpnia do 30 września. Każdy uczestnik może
zgłosić maksymalnie 3 prace. Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone dyplomami. Za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa.


ROZSTRZYGNIĘCIE

VIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII ULICZNEJ

“ULICA FASCYNUJE”


I MIEJSCE – JOANNA MAJEWSKA-POŁAWSKA za pracę pt. “Pokolenia”


II MIEJSCE – TOMASZ HENS za pracę pt. “Zdziwienie”


III MIEJSCE – ŁUKASZ PAJOR za pracę pt. “W stronę światła”


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane zdjęcia, a Laureatom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.