EDYCJA 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   F A S C Y N U J E – 2021”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 25.07.2021 R. DO 30.09.2021 R.


Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne ma zaszczyt ogłosić wyniki konkursu

STREET PHOTO „ULICA FASCYNUJE” 2021


I Miejsce – Arkadiusz Siuda


II Miejsce – Patrycja Frączak


III Miejsce – Alena Herasimovich


Wyróżnienie – Osana Krasowska-Cieślak


Wyróżnienie – Joanna Szandruk