EDYCJA 2017

KONKURS FOTOGRAFICZNY „U L I C A   I N S P I R U J E – 2017”

TERMIN PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

OD 01.07.2017 R. DO 30.09.2017 R.


Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne ma zaszczyt ogłosić wyniki konkursu

STREET PHOTO „ULICA FASCYNUJE” 2017

na konkurs wpłynęło 34 zdjęcia od 14 autorów; do oceny zakwalifikowało się 29 prac.


I Miejsce – Marcin Mirończuk – „Z miasta Łodzi się pochodzi”


II Miejsce – Małgorzata Chomont – „Maszyna rozczarowań”


II Miejsce – Arkadiusz Siuda – „Woodstock 1”


Wyróżnienie – Osana Krasowska-Cieślak – „Sesja ślubna”


Wyróżnienie – Marcin Mirończuk – „Dopasowani”